DB Schenker Employee Air Freight Product

Våra egna flyglösningar

Vår tjänst DB SCHENKERflightops väver samman hubbar över hela världen för att kunna transportera gods snabbt och effektivt till världens alla hörn.

Vi garanterar plats för ditt gods med hjälp av vår egen flygverksamhet, även under tider med hög belastning, med hjälp av våra egna samlastningslösningar som hanteras av våra hubbar i Luxemburg och Frankfurt. Vi tar hand om allt och ser till att ditt gods transporteras smidigt och kostnadseffektivt.


Dina fördelar:

  • Platstillgång även vid hög belastning
  • Garanterad kapacitet
  • Minskad transittid vid för- och vidaretransporter tack vare vårt landnätverk
  • Tillgång till den globala marknaden


Fler erbjudanden

Vi på DB Schenker tycker kvalitet är vad du säger att det är. Kvalitet är någonting som kan mätas fysiskt. Om alla mätningar visar att dina krav uppfyllts är vi nöjda. (Källa: American Society for Quality – ASQ; pocketguide till Q9001:2000) 

Kvalitet står i centrum för vårt globala flygfraktsnät. Vi har varit med och grundat Cargo iQ (f.d. Cargo 2000), och har skapat en plattform för ett branschövergripande kvalitetssystem med strikta revisioner och certifieringsprocesser. Vi inom DB Schenker strävar hela tiden efter att bli bättre. Vi arbetar nära samarbetspartners inom hela leveranskedjan för att ständigt uppnå kvalitetsförbättringar. 

Cargo iQ är vårt kvalitetssystem som hjälper oss att arbeta enligt koncernstrategin. 

Förutom god kvalitet strävar vi efter att sätta och följa en ”best-in-class”-standard för en säker logistikkedja inom flygfrakt. På så sätt skyddar vi våra medarbetare, affärspartner, ditt gods och våra anläggningar.

Vi på DB Schenker och våra samarbetspartners följer gällande global, regional och lokal lagstiftning och säkerhetsbestämmelser i våra åtaganden gentemot dig som kund. 

Vi på DB Schenker vet att det är viktigt att arbeta proaktivt i säkerhetsfrågor. Vi bidrar på alla sätt vi kan till beslutsgången hos myndigheter och viktiga organisationer. Genom att hjälpa till att ta fram riktlinjer kan vi säkerställa att våra egna policies och arbetsflöden är stabila.

Relaterade produkter

Relaterade branschlösningar

eSchenker: Spara tid och pengar

eSchenker ger dig realtidsinformation om var ditt gods befinner sig, om status och leveranstid. Du får ett spårningsnummer så att du kan komma åt detaljerade leveransuppgifter utan att behöva logga in. Du får även detaljerad spårningstrafik och statusinformation för varje leverans.

Spårning

Oavsett transportsätt eller affärsområde ger eSchenker överblick hela vägen från planeringsarbete och genomförande till uppföljning. Med all information bekvämt samlad på ett ställe.

En kran på 600 ton lastar av turbinerna i Burullus

Mer än 100 000 ton

1/4

En framgångssaga

2/4

En framgångssaga

3/4

Konvojkörning:

4/4