Strategy Chess Board

Strategi

Vår strategi vilar på kvalitet och hållbarhet. Genom att utmana logistikbranschen arbetar vi för att nå en ekonomisk, social och miljömässig balans inom logistikkedjan.

Ekonomi

Vi ska ha toppositioner på alla våra marknader. Vi kommer fortsätta investera i tillväxtmarknader, nya affärsmöjligheter och våra medarbetares kompetens. Med hjälp av effektiva processer och de senaste IT-systemen kommer vi fortsätta leverera innovativa tjänster. Vårt mål är att våra kunder alltid ska vara nöjda med våra kvalitativa logistiklösningar. 

Socialt

Vi strävar efter att vara den bästa arbetsgivaren i vår bransch. Alla som arbetar hos oss ska ha möjligheten att utvecklas samtidigt som vi erbjuder dem lokala och internationella karriärmöjligheter. Vår organisation bygger på ömsesidigt förtroende och en gemensam värdegrund. Vi erbjuder en arbetsmiljö som respekterar varje individs behov och sätter värde på allas insatser. Det ska göra oss till den självklara arbetsgivaren i vår bransch! 

Miljö

Vi ska vara branschledande inom hållbarhet. När det gäller klimatsmarta lösningar, är våra gröna erbjudanden och vår kompetens, kärnan i vår hållbarhetsstrategi. Vi sätter standarder för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitet. Vi strävar såklart alltid efter att minska utsläpp men också för att minska buller från våra fordon. Läs mer om vår väg mot klimatneutralitet!

Vi ska vara den ledande transport- och logistikleverantören.

Som ledande transport- och logistikleverantör, ska vi leverera tjänster med högsta kvalitet till våra kunder, alltid vara medarbetarnas förstahandsval och vara branschledande inom hållbarhet.