wind turbine green energy db schenker

Miljö

Miljöfrågan blir allt viktigare och transportsektorn uppmanas att bidra och anstränga sig. Vi vill visa vägen i miljöfrågor genom att bli en ledande leverantör av grön logistik. Vi vet att CO2-utsläppen kan minskas, trots att transportbranschen växer.


Minskade utsläpp

Vi stödjer DB-koncernen i målsättningen att minska vissa CO2-utsläpp med 30 procent mellan 2006 och 2020. För att nå detta mål har vi tagit flera initiativ och vi utökar ständigt vårt utbud av gröna logistikprodukter.

Vi på DB Schenker sätter stort fokus på miljötänk och underbygger detta genom konkreta åtgärder i våra affärsenheter. Vi strävar efter att förkorta transportvägarna med hjälp av konsolidering, efter en övergång till de mest miljövänliga transportsätten, och efter en ökning av effektiviteten med kontinuerlig förnyelse av vår fordonspark. Vårt fokus är att utveckla miljövänliga logistiklösningar.

I dagsläget erbjuder vi miljövänliga lösningar för alla transportsätt, vilket gör det möjligt för dig att minska eller kompensera för koldioxidutsläppen längs hela leveranskedjan. Vi kan till exempel minska koldioxidutsläppen med upp till 20 procent inom flygfrakt och upp till 50 procent inom sjöfrakt. Miljövänliga lösningar finns även inom landtransport, med innovativa motorer och bränslen. Och i våra byggnader använder vi oss av energieffektiva och hållbara koncept. Vi kan beräkna och redogöra för koldioxidavtrycket i dina leveranskedjor på ett öppet sätt - och ge rekommendationer för optimering.