Tillvalet Klimatkompensation

Klimathotet går inte att blunda för och alla måste hjälpas åt. Nu erbjuder vi klimatkompensering genom ett helt nytt tillval. Vårt mål är att erbjuda detta för alla våra produkter men vi börjar med inrikes landsändningar - exklusive paket. 

Klimatkompensation handlar om att ta ansvar för de utsläpp av växthusgaser som verksamheten medför genom att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer. Det kan till exempel vara energieffektivisering och förnybar energi som gör att vi kan ta bort fossila energikällor. 

Hur gör jag för att klimatkompensera? 
Följ tre enkla steg: 

  1. Boka din transport precis som vanligt 
  2. Välj tillvalet Klimatkompensering 
  3. Betala din faktura, så för vi sedan över pengarna till Atmosfair

Vad går pengarna till? 
Atmosfair är en vedertagen global aktör som är CDM-klassat*. Därför har vi valt att arbeta med just dem. Pengarna går till olika certifierade projekt inom Atmosfair, beroende på vad vi väljer just det kvartalet. 
 
*Det finns många aktörer som arbetar med klimatkompensation, men för att klassas som seriös anser vi att projektet måste följa FNs regelverk. I 2008 års Kyotoprotokoll definierar FN hur klimatkompensation skall gå till – genom The Clean Development Mechanism (CDM). Denna mekanism syftar till att stimulera hållbar utveckling och minska utsläpp av växthusgaser.  

För att projekt ska CDM-klassas måste det bidra till minskade utsläpp som utan investeringen inte skulle genomförts. Projekten måste kvalificeras genom en grundlig process. Godkännande av projekt sker av Designated National Authorities och processen bevakas av FN’s CDM Executive Board. Läs mer på Atmosfairs hemsida

För att se resultatet av din bokade klimatkompensering, titta i vår senaste hållbarhetsredovisning.