Woman working at DB Schenker

Så beställer du etikettmaterial

När du använder Standardiserad Transportetikett (STE) i samband med transporter som beställs hos oss, gäller nedanstående anvisningar. Transportetiketterna ska ses som ett tillägg och förtydligande till de generella anvisningarna av branschstandarden som finns beskriven i dokumentet Standardiserad Transportetikett. Dokumentet finns hos e-Com Logistics eller via deras webbplats. Förtydligandet gäller instruktionsblocket som inte går att göra branschgemensamt på grund av olika system, tjänsteutbud etc. Tillägget till branschstandard gäller användning av kvittensdel (se nedan) och att postnummer är obligatoriskt. I övrigt gäller branschstandard.

För DB SCHENKERparcel gäller att STE, med angivna tillägg ska användas (etiketten är försedd med löstagbar kvittensdel, se exempel nedan).

För DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERdirect och DB SCHENKERcoldsped gäller att STE ska användas som adresslapp för märkning av gods och att traditionell fraktsedel ska utfärdas enligt gällande transportvillkor.

Layout
Utseende ska följa riktlinjer för STE.

Streckkoder
Utskriftsprov av streckkoder ska verifieras av oberoende part som ska utfärda ett intyg.

Informationsinnehåll
Riktigheten av informationsinnehållet ska verifieras av oss.

Vi ska godkänna nya tillämpningar innan de accepteras för användning.


Exempel på STE med kvittensdel (för DB SCHENKERparcel

eschenker-etikett1

Exempel på STE med plats för Tillvalsflagga (för DB SCHENKERsystem, DB SCHENKERdirect och DB SCHENKERcoldsped)

eschenker-etikett2
​​​​​​​

Det finns två unika nummerserier som behövs för att skapa godkända transportdokument för DB Schenker.

  1. Sändnings-ID – Sändningsnummerserie för gods och paket. Unik nummerserie för varje sändning. En sändning kan innehålla flera kollin. För att beställa ny nummerserie för Sändnings-ID. Klicka här! (öppnas i nytt fönster)
  2. Kolli-ID – Nummerserie för varje kolli enligt GS1 SSCC. Flera kollin kan förekomma i en sändning. Vid frågor gällande GS1 SSCC/Kolli-ID, kontakta GS1 Sverige.

Båda ovan nummerserier måste vara unika i minst 18 månader.