IMG_9444-Redigera

EDI - Elektroniskt datautbyte

Fördelarna med att utbyta transportinformation elektroniskt är många. Bland annat säkrare överföring av transportinformation, bättre kundservice och lägre transportkostnader.

Genom att använda EDI kan du skapa nya möjligheter till smarta transport- och logistikupplägg tack vare hög grad av automatisering, minskad felfrekvens och ökad tydlighet.

EDI (Electronic Data Interchange) är elektroniskt utbyte av strukturerade och standardiserade meddelanden vilket gör att två av varandra oberoende datasystem kan kommunicera ihop.

Med EDI kan du:

  • Boka hämtning och få bokningsbekräftelse
  • Beställa transport/Överföra Transportinstruktion
  • Få status på dina sändningar
  • Få elektronisk faktura

All DB Schenkers EDI-hantering baseras på  EDIFACT-standarden.

EDI konsolideringskoder

Som kund kan du använda EDI till en rad olika saker i informationsutbytet med oss. Nedan beskrivs de meddelanden vi stödjer. Specifikationer för varje meddelande finns i DB Schenkers Anvisningar för Godsmärkning och Informationsöverföring (AGI) som du får tillgång till genom att göra en intresseanmälan.

Bokning (IFTMBF)

Genom detta meddelande bokar du hämtning av gods och paket för vidare transport. Detta är att betrakta som en reservation av plats i våra transportresurser. Bokningen kan innehålla preliminära uppgifter om vikt, volym, antal kolli etcetera.

Bokningsbekräftelse (IFTMBC)

Detta meddelande är en bekräftelse på att DB Schenker mottagit din bokning.

Transportinstruktion (IFTMIN)

Transportinstruktionen är den definitiva transportbeställningen och innehåller all information som är nödvändig för att en landtransport ska kunna utföras. Information ligger även till grund för att exempelvis kunna söka din sändning och följa upp din transportfaktura.

Sändningsstatus (IFTSTA)

Meddelandet gör att du löpande kan få status för dina sändningar automatiskt varje gång en ny händelse inträffar istället för att du själv bevakar detta manuellt. Du kan välja vilka händelser du vill ta emot för varje kundnummer.

Faktura (INVOIC)

Med meddelandet INVOIC får du en komplett specificerad e-faktura med samma frekvens som dina pappersfakturor, skillnaden är att du får e-fakturan en dag tidigare eftersom man eliminerar postgången. Då e-fakturan innehåller all information som behövs för att använda den till betalning kan du stänga av din ordinarie pappersfaktura och på så sätt göra en god gärning för miljön.

När du gör en intresseanmälan får du tillgång till våra specifikationer för EDI-meddelanden och transportdokument. Detta är DB Schenkers Anvisningar för Godsmärkning och Informationsöverföring (AGI).

För att skicka elektronisk transportbeställning och skapa transportdokument såsom etiketter och fraktsedlar rekommenderar vi alltid något av våra certifierade och godkända TransportAdministrativa system (TA-system).